ФОТОГРАФСКИ И ВИДЕО УСЛУГИ

  • Фотографски хонорар за един час – 200 лв. 
  • Всеки следващ час – 150 лв.
  • Престой – 60 лв./ час
  • Разпечатване на различни видове медии, (хартия, винил, пенокартон и др.), както и размерите на изображението се уточняват в студиото след разглеждане на мостри.
  • Видео услуги:
  • Хонорар за един час – 250 лв
  • Всеки следващ час – 200 лв.
  • Престой – 60 лв./ час
  • В ЦЕНАТА НЕ СА НАЧИСЛЕНИ ТРАНСПОРТ, ПРЕСТОЙ И ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ