Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Фото УЗУНОВИ, с регистрирана фирма Екип Узунови ЕООД ЕИК 200001531, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. „Славянски“ 15, ап.5 със собственик Димитър Христов Узунов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. Екипът на фирмата извършва фотографски и видео услуги, в стил видим от сайта и социалните мрежи.

 2. Всеки клиент се информира по условията и цените за конкретната услуга от сайта или по електронна поща.

 3. Ако клиентът има специфични изисквания за услуга неописана в сайта, отправя запитване и получава цена по електронна поща.

 4. Всяка кореспонденция се води чрез електронна поща или СМС. Телефонните обаждания или други средства за комуникация могат да бъдат използвани, но това не може да гарантира адекватно изпълнение на услугите.

 5. Фото Узунови (fotouzunovi.com) има право да публикува материали заснети от свое име, с цел популяризиране на дейността като законен собственик на авторските права.

 6. Авторските права са регламентирани от Законодателството на Република България. За конкретни случаи, на клиента се предостaвя документ, който регламентира вида и срокът за ползването им.

 7. Съхранение на архивни файлове се осъществява до шест месеца след предаване на готовата продукция или в съответствие с допълнителните условия предоставени на клиентите с чрез електронна поща.

 8. Отказ на услуга – Фото Узунови  си запазва правото да откаже услуга в случаите описани в допълнителни условия или по собствена преценка.

 9. Всеки, който ползва услугите на Фото Узунови (fotouzunovi.com) е длъжен да предостави пълни и верни лични данни, когато това е необходимо.

 10. Фото Узунови  не носи отговорност за не извършена услуга, в случаите когато предоставените лични данни са неверни и/или непълни.

 11. Фото Узунови  спазва стриктно разпоредбите във връзка с ползване и съхранение на лични данни, като някои от тях са подробно записани в условията за специфични услуги.

 • На територията на студиото, особено където се провежда фотосесията, е необходимо да се пази хигиената, декорите и техниката.

 • По закон авторските права принадлежат на фотографа и могат да бъдат използвани с цел реклама. Въпреки това, бих се съобразил с Вашето желание кои снимки да бъдат показвани. 

 • Срок за обработка и предаване на снимките:

 • Снимки за документи – от 5 мин. до 24 ч.

 • Студийни снимки – пет до седем работни дни.

 • Външно снимане (събития, сватби, кръщенета) – според бой заснети кадри и Условията описани за всяко събитие.

Основни цени:

 • студийна снимка – 20 лв/бр

 • хонорар за 60 мин – 200 лв.

 • обработка с Фотошоп – според сложността

Всички останали цени са упоменати в съответната категория или се формират на база клиентско запитване.

Условия за ползване на ваучер:

Ваучерът се заявява по телефон или електронна поща, посочени на сайта.

По желание, клиентът може да заяви ваучер с различна стойност.

Ползвателят трябва да запази час (ако това е необходимо) и да предостави ваучера във физическия обект на студиото. В случай на липса на съответния ваучер, Фото Узунови има право да откаже услугата.

Ваучерите имат срок за използване. В случай, че този срок е изтекъл, може да се наложи актуализиране на цената или Фото Узунови има право да откаже услугата.

Ползвателят може да пожелае услуга на по-висока стойност, като за целта разликата се доплаща във физическия обект на студиото.

Ако ползвателят на ваучера не използва цялата стойност на ваучера, Фото Узунови не възстановява разликата.

Условия за Коледни фото сесии за 2023 година.

Фото сесиите се осъществяват на територията на фото студиото с адрес: Стара Загора бул. Цар Симеон Велики 77 – партер – север. 

 • Часове се дават на кръгъл час от 10,00 до 17,00 часа. 
 • Работно време на студиото 09,30 ч. – 18,00 ч. от понеделник до събота(включително). За друго време може да се осъществи фото сесия при различни от тези условия.
 • Студиото разполага с три декора. Два от тях са подходящи за снимки на цели семейства до 5-6 души. Третият е подходящ за деца с височина до 1,2 м. или снимки в до кръста.
 • Времето се определя от ценоразписа по-долу . В това време е включено подготовка, преобличане (ако клиента има нужда) аранжиране (ако се налага разместване на показаните декори), разглеждане на снимки.
 • При снимане на деца е добре да се знае, че някои от тях се отпускат по- бавно и е необходимо повече търпение. 
 • При такъв тип снимане се заснемат около 30- 40 (тридесет- четиридесет) кадъра. Ако се получи така, че има няколко кадъра в повече, то клиента получава и тях без доплащане. Всички са с базова обработка и се предават чрез линк. В тази услуга не се предвижда ретуш или други манипулации на изображението.
 • На матова фотохартия се предават 10 (десет) броя снимки с размер 10х15 см. Снимките се подбират от мен и целта е да са разнообразни, да няма повторяемост на ситуацията. 
 •  

Условия за заснемане и изработка на албуми за завършване на детска градина и училища:

 • Оферта е валидна за цели класове или групи в детска градина.

 • Офертата е валидна, ако всички поръчват албум от един вид.

 • Срок за изработка – 15 работни дни, след приключване на снимането.

 • Дизайнът е съобразен с възрастта на децата.

Често задавани въпроси:

Кога се плаща?

 • Можете да платите цялата сума предварително, но не по-късно от ден преди датата за фотосесия.

Колко време продължава една фотосесия?

 • Време за фотосесия за група от приблизително 24 деца 1,5 – 2,00 часа (в зависимост от избора на албум)

Кой ще отговаря за децата?

 • В процеса на снимане, отговорност за децата носят придружаващите ги възрастни.

Какво се изписва в албума?

 • Имената и/ или други данни (например „ Жоро Иванов – мечтае да стане космонавт “) или само името:(например: Весела Кунчева) се заявяват от родителите.

В албумите има сгрешени имена или друго в изписването. Мога ли да сменя албума?

 • Преди да се отпечатат албумите, проверка на текста правят родители и/или учител. Ако грешката НЕ е допусната от фотографа, можете да получите нов албум, след правилна корекция и заплащане на новия албум. В противен случай е безплатен.

Мога ли да поръчам различен албум от останалите?

 • Да. Индивидуални желания ( различен албум, дизайн, размер и др.) могат да бъдат изпълнени, като това променя цената и условията.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАСНЕМАНЕ НА СВАТБИ:

Фото УЗУНОВИ, наричано за краткост „Изпълнител“ и младоженецът заедно с  неговата невеста, наричани „Възложител“,  се споразумяват  за следното:

Изпълнителят се задължава да осъществи ФОТО услуги по заснемане на сватбеното тържество на Възложителя, в съответствие с настоящите условия:

Раздел 1 – Основен предмет на условия за ползване на услугите на fotouzunovi.com 

 1. Заснемането ще се осъществява в часови диапазон, упоменат в писмен вид от Възложителя.
 2. Местата за осъществяване на снимките се определят предварително от Възложителя.
 3. Изпълнителят ще заснема само тези събития и мероприятия, които попадат в интервала от време, указан в настоящите условия  и протичат по естествен за тържеството начин и не изискват допълнителна организация от страна на Изпълнителя.
 4. Изпълнителят се явява ексклузивен заснемащ на сватбеното тържество на Възложителя, т.е. притежава изключителните права по заснемането на събитието.
 5. Приятели и роднини на Възложителя, а също така втори и/или трети фотограф имат право да заснемат сватбата в пълен обем, но само при условия, че няма да препятстват със своите действия изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящите условия.
 6. Изпълнителят осъществява заснемане на тържеството във време и места, указани по-горе, като ги предава по един от следните начини: а/ Дигитални фотографии чрез линк по елктронна поща на Възложителя; б/ При заявено желание – запис на единичен носител – DVD и/или други цифрови носители.
 7. Обработва и редактира суровия материал и го предава в завършен вид на Възложителя.

Раздел 2 – Поредност и размер на заплащане на услугите:

 1. Общата цена на услугите по настоящите условия се уточнява до момента на плащане на задатък (капаро) в писмен вид. 
 2. За всеки допълнителен час заснемане Възложителят дължи на Изпълнителя доплащане по ценоразписа, описан в този сайт. Същото важи и за допълнителните услуги.
 3. Към момента на настоящите условия Възложителят заплаща на Изпълнителя задатък (капаро)в размер на 30% от общата цена на услугите, описани в настоящите УСЛОВИЯ.
 4. В деня на провеждане на сватбеното тържество (или по-рано), Възложителят заплаща в брой остатъка от сумата, размера на която се определя като разлика между вече внесения задатък и общата цена на услугите по настоящите условия.
 5. Ако плащането е по банков път, сумата трябва да е видима по сметката на Изпълнителя, в предходния ден на снимане.
 6. В деня на провеждане на сватбеното тържество се заплащат и допълнителните часове (ако има такива), изразходвани за заснемане на събитието, извън времето на изначалната уговорка, при условията поместни в насоящия сайт.  Допълнителните часове се закръглят до целия час на принципа на по-голямата половина.
 7. В случай на отказ от страна на Възложителя от услугите на Изпълнителя по настоящия договор задатъкът не се връща.
 8. В случай на неоправдан отказ от страна на Изпълнителя от изпълнението на настоящите условия на Възложителя се възстановява сумата от задатъка плюс 2% в срок, не по-голям от 15 календарни дни.


Раздел 3 – Права, ред и условия за използване на заснетия материал.

 1. Авторските, изключителните имуществени и неимуществени права, а също така и правата върху целия заснет материал принадлежат на Изпълнителя, освен ако в писмена форма не са уговорени различни от тези условия. В този смисъл Изпълнителят има право да публикува публично изображения и сцени от заснетия материал , както и изображения на присъстващите гости и персонал, обслужващ събитието.
 2. Изпълнителят отстъпва на Възложителя неизключителните имуществени права за използване на заснетия и предоставен материал. А именно: право на възпроизвеждане (печат) на снимките за лично използване (в това число и копия за своите приятели и роднини), непублично показване, създаване на резервни копия на оптичен или друг цифров носител с дигиталните снимки – напр. CD, DVD, HDD, SSD или Флаш памет и/или слайдшоу, което може да показва некомерсиално и в профилите си в социалните мрежи.
 3. Публикуването, отбелязването на фирми, страници на професионално ангажирани със събитието лица, страници от социалните мрежи с професионална насоченост, хипервръзки и други),  става само при задължително посочване на името на Изпълнителя и след изрично изразено писмено съгласие на последния.
 4. Всяко използване на заснетия материал от трета страна с цел реклама или излъчване по медиите, социални мрежи и други, се регламентира от Закона за авторското право и сродните му права. 


Раздел 4 – Особени положения

 1. Продължителността и местата на провеждане на снимките в деня на сватбата се уговарят до плащането на капаро(задатък).
 2. В рамките на 4-5 дни преди сватбата, Възложителя и Изпълнителя, се запознават с часовете и локациите и двете страни в писмен вид.
 3. Конкретните кадри, моменти, места и ракурси, а също така стил на заснемане се избира по изключителна преценка на Изпълнителя. Не се допуска намесата на трети лица в процеса на заснемане.
 4. Изборът на използваното фото оборудване, методите, способите, а също така и привличането на асистенти (помощници) се явява изцяло прерогатив на Изпълнителя.
 5. Селекцията на заснетия материал, неговата корекция, обработка, ретуш, кадриране, използване на всякакви художествени ефекти и техники, а така също и подбора на снимките за запис на носител са творчески процеси, зависещи изцяло от волята на Изпълнителя. Възложителят не се меси в тези процеси и напълно се доверява на усета и професионализма на Изпълнителя. 
 6. Изпълнителя не манипулира действителните изображения чрез обработващ софтуер(например Фотошоп) като: замяна на фона, промяна на фигурата на човек, добавяне или отнемане на съществуващи обекти и/или фигури и т.н.
 7. Изпълнителя прави ретуш само на  кадри по собствена преценка.
 8. В случаите, когато в офертата има поръчана фотокнига, дизайнът на последната се прави по преценка на Изпълнителя. 
 9. Минималното количество на дигитални снимки, което следва да бъде предадено на Възложителя е съобразено с времетраенето, условията, динамиката и протичането на  цялото събитие. 
 10. Максималнното количество на дигитални снимки, което следва да бъде предадено на Възложителя е съобразено с времетраенето, условията, динамиката и протичането на  цялото събитие.
 11. Срокът за обработка на заснетия материал е до 90  календарни дни, след приключване на снимането и зависи от текущата натовареност на Изпълнителя, обусловена от наличието на по-рано заснети събития, свързани с дейността му, както и от други фактори.
 12. Изпълнителят не предава на Възложителя онази част от заснетия материал и/или необработения такъв, който първият, по собствена преценка, е решил да не включи, като финален продукт. 
 13. Възложителят се счита за известен за готовия продукт чрез електронна поща или съобщение в социалните мрежи при предоставена такава информация.

Раздел 5 – Задължения на Изпълнителя

 1. Да осъществи заснемането на сватбеното тържество на Възложителя, както и постобработката на дигиталните кадри в ред и срок, предвиден в настоящите условия.
 2. Да предадена Възложителя чрез линк по елктронна поща избраните от него изображения, като файловете трябва да имат следните характеристики: размер по дългата страна не по-малко от 3000 пиксела, резолюция – не по-малко от 72 точки на инч, дълбочина на цвета – не по-малка от 8 бита, формат на файловото изображение jpeg .
 3. Да обезпечи съхранението на обработените и предадени материали в продължение на 6 месеца от датата на предаването им.
 4. Да осигури техническо и артистично качество на заснетия материал и дигиталните снимки, не по-ниско от това в представеното портфолиото от страна на Изпълнителя на сайта му и демонстрирано от него.
 5. Да обработи допълнително фотографиите в случай на обективни претенции от страна на Възложителя, изложени в писмен вид по всяка от снимките, към които се предявяват последните. 
 6. При предявяване на обосновани и обективни претенции, Изпълнителят преглежда материалите и също в писмен вид изпраща своя отговор  с предложенията за допълнителна  обработка.
 7. Възложителят потвърждава  писмено съгласието си за посочените корекции. В срок не по-дълъг от 30 календарни дни от момента на получаване на последното съгласие на Възложителя се правят корекциите.
 8. Възложителят  има право да предяви претенции веднъж и се съобразява с авторското виждане на Изпълнителя,  реалните обстоятелства и техническите възможности на екипа.
 9. След коригиране и предаване на готовия продукт, Възложителят няма право на нови претенции. 
 10. Да съхрани и пази личните данни на Възложителя съгласно законите на Република България,  ЕС и международните изисквания.

Раздел 6 – Задължения на Възложителя 

 1. Възложителят в рамките на своите възможности се задължава да осигури на Изпълнителя условия, така щото последният да изпълни своите задължения без препятстване от страна на гостите, присъстващи на сватбата, а също така и от страна на всякакви лица, случайно или не присъстващи и ангажирани в обслужването на тържеството на Възложителя.
 2. В случай, че Изпълнителят присъства на заснемане на събитието повече от 5 часа, Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя прясна храна и напитки и моменти за кратък отдих за около 15 минути.
 3. Ако Възложителят не желае да се ангажира с осигуряването на храна и напитки на мястото, където се провежда тържеството, снимачният екип има право да отсъства за времето, в което да ги осигури сам. При тези обстоятелства Изпълнителят не носи отговорност за липсващи сцени и кадри.
 4. Да осигури дължимото заплащане на услугите по настоящите условия в съответствие с Раздел 2 от настоящиите условия.
 5. Да заплати разходи по транспорт на Изпълнителя, когато това е упоменато в офертата,  на база разход на горивото 12л./100км.
 6. В случай , че заснемането се осъществява на място което налага пътуване 90 мин в едната  посока отдалеченост от регистрирания  обект на фирмата, Възложителят  е длъжен да осигури една нощувка и на целия екип в същия комплекс (хотел) на провеждане на сватбеното тържество.
 7. В случай , че заснемането се осъществява на място, което налага пътуване НАД 90 мин. в едната  посока, отдалеченост от регистрирания  обект на фирмата, Възложителят  е длъжен да осигури една нощувка ПРЕДИ и една нощувка СЛЕД провеждане на сватбеното тържество на целия екип в същия комплекс (хотел).

Раздел 7 – Отговорност на страните

 1. При закъснение на предоставяне на услугите по вина на Изпълнителя повече от три дни, Възложителят е в правото си да поиска санкциониране в размер на 0.1% на ден, но не повече от 10% от общата цена на услугите от настоящите условия.
 2. При закъснение на плащането за осъществените услуги, Възложителят се задължава да заплати глоба в размер на 0.1 % на ден, но не повече от 10% от уговорената обща цена в настоящите условия.
 3. Възложителят носи пълната материална отговорност за фотооборудването на Изпълнителя в интервала от време, упоменат в писмен вид от Възложителя, използвано при заснемането, в случай че повреждането му е по вина на Възложителя или на трети лица, присъстващи на сватбеното тържество (роднини, приятели, гости, шофьори, персонал и т.н.)
 4. Изпълнителят се освобождава от отговорност ако не получи навреме график и местоположение относно сватбата,(справка- Раздел 4: „В рамките на 4-5 дни преди сватбата, Възложителя и Изпълнителя, се запознават с часовете и локациите и двете страни в писмен вид“), но е длъжен да направи всичко възможно да осъществи качествено заснемането в друг ред.

Раздел 8 – Обстоятелства, освобождаващи страните от отговорност

 1. В случай на противоправни действия на трети лица, в резултат на които е възникнала загубата или повреждането на заснетия материал, а така също и оборудването на Изпълнителя, довели до невъзможност за изпълнение или осъществяване на услугите по настоящите условия.
 2. В случай на възникване на обстоятелства, предизвикани от Непреодолими сили, към които се отнасят: травми, стихийни бедствия, природни аномалии (драстични отклонения от средностатистическите норми), аварии, пожари, масови безредици, военни действия, противоправни действия на трети лица, привеждане в законна сила и действие на законодателни актове, правителствени постановления и разпореждане на държавни органи, пряко или косвено забраняващи или препятстващи действията предвидени в настоящите условия, които пречат на осъществяването задълженията по договора от Страните. Страните се освобождават от отговорности, поети като задължения от тях, ако в рамките на 7 дни от момента на възникване на тези обстоятелства при наличието на причинно-следствена връзка, потърпевшата страна доведе до знанието на другата страна информация за случващото се, а така също и предприеме всички действия за предотвратяването на последиците от непреодолимата сила.
 3. При настъпване на ограничения регламентирани от Държавните органи, непозволяващи извършването на дейността на  Изпълнителя, договорът остава в сила, като се променят датите за заснемане  и сроковете за изпълнение в съответствие с настоящите  УСЛОВИЯ. 
 4. Настъпването на обстоятелствата, предвидени в пункт 8.2. от настоящите условия, води до увеличение срока на изпълнение на настоящите условия, за периода на действието им. Ако конкретните обстоятелства продължават повече от 30 календарни дни, то всяка от Страните ще има право да се откаже от по-нататъшното изпълнения на задълженията по настоящите условия.
 5. В случай, че по време на заснемане се появят обстоятелства, застрашаващи здравето и  живота на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, накърняват достойнството им, възникне непосредствена опасност за здравината на техниката с която се работи, последният има право НЕЗАБАВНО да прекрати изпълнението на поръчката и по възможност да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за възникналите проблеми. 


Раздел 9 – Промяна на датата на сватбата

 1. В случай на промяна на датата и/или времетраенето на сватбеното тържество, Възложителят е задължен да уведоми Изпълнителя на  електронна поща, за всички възникнали и настъпили промени, Изпълнителят в тези случаи не носи отговорност за неизпълнение, съответно за частичното изпълнение на настоящите условия. Устното предупреждение по телефон  не се явява достатъчно за изменение на настоящите условия.
 2. Ако предупреждението е било предадено на Изпълнителя своевременно, то Изпълнителят е длъжен да предприеме всичко зависещо от него, за да предостави на Възложителя услугите, предвидени в настоящите условия.
 3. Възложителят може да пренасрочи сватбата с нова дата, но при условие, че новата дата на сватбата е през текущата календарна година или отлагането на датата за тържеството не се явява основание за фактическо разтрогване на настоящите условия и отношения.
 4. В случай че Изпълнителят е свободен от други поети ангажименти към новата дата за сватбеното тържество, то той се задължава да осъществи заснемането на сватбата на Възложителя при действие на условията, предвидени в настоящите условия. Ако Изпълнителят е зает, то следва да предложи на Възложителя друг екип, като в същото време Договорът ще се счита за прекратен по инициатива на Възложителя и платената сума до момента, ще бъде запазена от Изпълнителя.


Раздел 10 – Заключителни разпоредби

 1. Настоящите условия произвеждат  действие (влизат в сила) от момента на даване на сумата по задатъка (капаро) от двете страни и действа до изпълнението от Страните на поетите от тях задължения.
 2. Изменение и допълнение на настоящите условия е възможно само при изрично писмено изразено съгласие на страните. 
 3. Настоящите условия  могат да бъдат прекратени по взаимно съгласие на Страните.
 4. В случай на разваляне на договора страните оформят акт-справка в писмен вид за изпълнените задължения и определят срок за окончателното финализиране на сметките по настоящите условия и отношения.
 5. Спорове и разногласия, възникнали по настоящите Условия и отношения или във връзка с тях, ще бъдат решавани по пътя на преговорите. Спорове и разногласия, които не са могли да бъдат решени по пътя на преговорите в едномесечен срок, подлежат на представянето им пред Съда по местонахождение на Ответника.
 6. Настоящите условия могат да бъдат променяни и допълвани едностранно от страна на Изпълнителя, като за това Възложителят бива уведомен чрез упоменатите в Условията начини.

Раздел 12 – Термини и определения използвани в настоящите условия.

 1. Услуги по заснемане – това са правенето на снимки непосредствено в процеса на сватбата на Възложителя, а също и на роднините и гостите, присъстващите на тържеството чрез цифрова камера и последвалото конвертиране (преобразуване)  от суровия  файл в изображение във формат Jpeg за фотографско изображение и mpg2 осъществими след приключване на сватбата и в сроковете, предвидени в настоящите условия.
 2. Обработка на снимките – това е преобразуване на файла от суровия  файл във файл с формат Jpg за фотографско изображение, както и предприемане на необходимите корекции и параметри  за снимката.
 3. Корекция на параметрите на снимката  – минимално необходимото изменение на цветната температура на снимката, нейната яркост, контраст, наситеност на цветовете, рязкост,  детайлизация, геометрически изкривявания на изображението, както и предаването на изглед на максимална достоверност на фотографията.
 4. Ретуш – това е процеса на цифрова обработка на една снимка, посредством специализиран софтуер, при който се премахват дефектите от конкретната фотография.
 5. Към дефектите на снимката се отнасят – временните дефекти на кожата на Възложителя (рани, порязвания, драскотини, акне, обриви и т.н.), единични външни обекти/дефекти на дрехата на Възложителя (при условие, че са видими на разпечатана снимка с размер 200х300 мм , наблюдавани от разстояние 1,5 м.), малки обекти, попадащи в кадър и разсейващи вниманието (угарки, пакет цигари и др.).
 6. Към дефектите на снимката не се отнася и не подлежи на ретуш: трайните дефекти на кожата на Възложителя (родилни петна, белези, бръчки, различни гънки на кожата и др.), отклоненията на фигурата на Възложителя от средните норми (пълнота, мършавост, размер на носа, ушите, устните, цвят на очите, зъби, бюст и др.), обекти от интериора и/или окръжаващото пространство, в което се осъществява снимката.
 7. Художествени ефекти – това са онези способи и методи на обработка на изображението, които променят неговата цветова гама, яркост, рязкост и други изходни параметри.
 8. Към художествените ефекти се отнасят – колориране, разделно тониране, сепия, преобразуване в черно-бели изображения, винетиране, ефектът Мъгливост и други видове блърване.
 9. Към художествените ефекти не се отнасят:  прилагането на рамки, правенето на фотоколажи (композитни наслагвания), промяна на фона на изображението и други измемения на съдържанието на фотографията).
 10. Заснет материал – това са суровия  файл (RAW), файловете във формат JPEG, както и файловете  на дигиталното изображение в различни формати, получени чрез преобразуване – конвертиране – от гореупоменатите формати, отпечатки на всякакви носители, създадени с помощта на посочените файлове.
 11. Фотооборудване – това са използваните за снимане на сватбата на Възложителя фотокамери, обективи, филтри, светкавици, стативи, жирафи, отражатели, чадъри, софтбоксове, карти памет, акумулатори, фоточанти, фотораници, хексакоптери и др.

Раздел 12 – Фото УЗУНОВИ ( fotouzunovi.com ) запазва правото си да променя клаузите в условията по всяко време, в съответствие със законодателствата на Р Б и ЕС, както и в ситуации, които го налагат. При такава необходимост, клиентът се уведомява чрез електронна поща.